Zen System Thinking EP.2 – 15/09/61

Zen System Thinking & Problem Solving EP2 ” ตอน เตรียมดิน ”

… ความสุข … ในการเตรียมพร้อมในการแก้ปัญหา💖

 

รายละเอียด

การจะปลูกต้นไม้ให้งอกงาม เติบโต และออกดอกออกผล ปัจจัยสำคัญนอกเหนือจากการเพาะเมล็ดแล้ว ขั้นตอนการเตรียมดิน เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการเพาะปลูก

เฉกเช่นเดียวกับการแก้ไขปัญหาตามแบบวิถี Zen System Thinking & Problem Solving ที่ต้องได้รับการเตรียมพร้อมในการบ่มเพาะให้สามารถเชื่อมโยง และเรียนรู้จักการมององค์รวมอย่างเป็นระบบตามแบบวิถี Zen ที่เน้นความเรียบง่าย เริ่มจากขั้นพื้นฐาน เป็นไปตามขั้นตอนแต่ละขั้น เริ่มจากการแก้ปัญหาง่าย ๆ ไปสู่ปัญหาที่ยากขึ้นตามลำดับ

 

สำหรับการเรียนรู้ใน Ep.2

* เพิ่มความเข้าใจที่ได้เรียนรู้จาก Ep.1 ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบตามแบบวิถี Zen และนำสู่การปฏิบัติแบบตื่นรู้ และลงมือทำแบบองค์รวมมากขึ้น

* มีทัศนคติเชิงบวกในการจัดการกับปัญหาและความท้าทายที่ต้องเผชิญโดยเรียนรู้ที่จะมองภาพรวมให้เป็น

* เรียนรู้เครื่องมือ และทักษะในการกำหนดลำดับความสำคัญในการเลือกแก้ไขปัญหา ด้วยการยกระดับการทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรมศึกษาที่เน้นAction Learning ให้เห็นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบด้วยการบ่มเพาะตามแบบวิถี Zen & Happy Problem Solving

 

ระยะเวลา
เรียน 1 ครั้งวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2561
เวลาเรียน 9:00 – 17:00น.

 

สถานที่
โพรงกระต่าย อาคาร Somerset ตึก C
เอกมัย ซ.2 ชั้น 4

 

ดูรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่ Link. ค่ะ
https://goo.gl/forms/YXRmICUgO4BDsbxa2