WRM – Visual fa รุ่น 2 – 22-13/11/61

 

หลักสูตร Visual fa รุ่น 2

เป็นการฝึกตีเนื้อหาเป็นภาพ เพื่อให้สื่อสารกับผู้อื่นได้ง่ายขึ้น เพราะการเรียนรู้ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการพรีเซนต์ การจดบันทึก การประชุมทำให้น่าสนใจมากขึ้น

เรียน Visual Fa ช่วยพัฒนาอะไรบ้าง
– ช่วยจัดระบบความคิดในหัวใหม่ 
– ช่วยวางแผนการในการสื่อสาร
– ช่วย Focus ให้อยู่ประเด็นเดียวกัน
– ช่วยในการตัดสินใจ
– ฝึกความจำ ให้สมองดีขึ้น
– ฝึก Mindfulness

เหมาะกับใครที่เรียนบ้าง?
– บุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องการพัฒนาตัวเอง
– HRD
– Agile Coach / FA
– Consult
– หัวหน้างาน, ผู้ประสานในองค์กร
– ครู, อาจารย์, นักศึกษา, นักเรียน
– ชาว Start – up

ราคา 7,000 บาท (ราคายังไม่รวม VAT)
เรียนวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2561
เวลา 9:00 – 16:00น
สถานที่ : มูลนิธิเซนคาเบรียล ทองหล่อ25

ติดต่อคุณปุ๋ย
063-997-9555
สนใจลงทะเบียนคลิก >>>
https://goo.gl/forms/ZrJmz8qBWBbMml1z2