อาจารย์วรภัทร์ ภู่เจริญ จากองค์การ นาซ่า สู่ป่าช้าไทย

อจ. วรภัทร ภู่เจริญ

ลองมาทำรู้จักกับอาจารย์วรภัทร์ ภู่เจริญ จากองค์การ นาซ่า สู่ป่าช้าไทย
วิธีคิด การใช้ชีวิต ตั้งแต่วัยเด็ก จากคลิปสัมภาษณ์ อาจารย์ ในรายการเจาะใจ