สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน นิพพาน ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

รายการสุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน นิพพาน เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ


นิพพาน ไม่มีความหมาย
นิพพาน ไม่สามารถอธิบายได้ ต้องประสบเอง
นิพพาน ไม่ได้อยู่ไกลโพ้น
นิพพาน อยู่ข้างในใจคุณ ..

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

Cooking Toys For Kids Ramen Cook Kitchen Toy with KhToy


toys for kids
toys and games
toys for kids