สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน จัดสรรความเครียดอย่างไร ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

รายการสุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน จัดสรรความเครียดอย่างไร เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ

ความเครียดมันต้องบริหารมัน
ในช่วงเวลาหนึ่งคุณต้องไม่เครียด  ในช่วงเวลาหนึ่งคุณสมควรเครียดคุณต้องเครียด

การทำงานที่ดีที่สุดต้องไม่เครียดครับแต่ไม่เลิก และ ต้องมีสติ

ตอนที่1 

ตอนที่ 2