ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ ณ วัดสังฆบารมี ประเทศ สวีเดน

ชวนฟังธรรมดี โดย ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ
วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ค. 2558
ณ วัดสังฆบารมี Eslöv, Sweden

—-
การฝึกสติ
อธิฐานบารมี มุ่งมั่นไปนิพพาน
ต้องกตัญญูกตเวทิตาต่อคน สัตว์ สิ่งของ บุญ และร่างกาย ให้ทาน มีศีล และฝึกภาวนา
ลองฟังกันดูนะคะ

ตอนที่ 1

 

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4