แค่รู้ก็ตื่น สู้กับความเครียด กับ อจ. วรภัทร์ ภู่เจริญ

สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู
ออกอากาศวันที่ 25 ธันวาคม 2557

ต้องบริหารความเครียด
ความเครียดเราต้องบริหารมัน ในช่วงเวลาหนึ่งคุณต้องไม่เครียด
ในช่วงเวลาหนึ่งคุณสมควรเครียด คุณต้องเครียด

การทำงานที่ดีที่สุด ต้องไม่เครียดแต่ ไม่เลิก
การทำงานที่ดีที่สุด คือ ไม่เครียดแต่ มีสติ

มันอยู่ที่เรา จัดสรรความเครียดอย่างไร

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2