ธรรมะ ศิลปะ กับชีวิต กับ อ. ชวลิต เสริมปรุงสุข และ อ. วรภัทร์ ภู่เจริญ

วิทยากร อ. ชวลิต เสริมปรุงสุข และ อ. วรภัทร์ ภู่เจริญ
ณ โรงงานขายเพชร Gassan Diamonds Amsterdam จัดโดยกังหันธรรม
เผยแพร่เมื่อ 24 พ.ค. 2014