อาจารย์ วรภัทร์ ภู่เจริญ :: ธรรมปฏิบัติ งานแสดงธรรม พุทธะอยู่ในตัวเรา

ธรรมปฏิบัติ งานแสดงธรรม :: พุทธะอยู่ในตัวเรา

เช้าวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2556
ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลมเด็จพระปิ่นเกล้​า
โดย อาจารย์ ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ
ประสานงานโดยกลุ่มธรรมะรักษา

 

911-essay.com