ที่สุดแห่งความดี ที่สุดแห่งธรรมะเสวนา : ท่านมหาวุฒิ วชิรเมธี

งานเปิดตัวหนังสือ ที่สุดแห่งความดี : ท่านมหาวุฒิ วชิรเมธี
วันที่ : 15 ธ.ค. 2554
สถานที่ : สำนักพิมพ์ ดีเอ็มจี

อาจารย์วรภัทร์ ร่วมเป็นแขกพิเศษรับเชิญ ขึ้นเวที ร่วมงานดังกล่าว