ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ_ธรรมเพื่อโลก

อาจารย์บรรยาย ที่ บริษัท ดีเอ็มจี  เมื่อวันที่  27 ก.พ. 2013
เรื่อง   ธรรมเพื่อโลก

อาจารย์พูดถึง เรื่อง กายรู้กาย  ใจโล่งโปร่งสบาย ระวังความคิดจร