Tour

ไต้หวัน THE  ORIENTAL  SENSATION

อยากไปไหม อย่าอยาก แต่ต้องไป
ไป กราบครูบาอาจารย์ อาจารย์กวนอู ท่านยกระดับไปเป็น เง็กเซียนฮ่องเต้แล้ว
( ไทยเรา คือ พระอินทร์ กษัตริย์แห่งสวรรค์)
และ ที่ต้องไป คือ Museum ที่ จีนไต้หวัน ขน ออกจาก จีนใหญ่
ได้แก่ สมบัติราชวงศ์ชิง ดูกัน 1 วันเต็มๆไปเลย
ไป ดูแสงจันทร์ อาบทะเลสาป นั่งสมาธิ

Credit  by :  อาจารย์วรภัทร์ ภู่เจริญ
———-

เดินทาง4-8มีนาคม2558 (5วัน4คืน)

เดินทาง4-8มีนาคม2558 (5วัน4คืน)

โดย
สุขนิยมทัวร์ ชวนคุณร่วมเดินทางกับ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
สู่ “ไต้หวัน” สัมผัสความสวยงามของธรรมชาต
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอันเก่แก่ และเทคโนโลยีทันสมัย

เดินทาง4-8มีนาคม2558 (5วัน4คืน)
เดินทางด้วยสายการบินไทย
พักโรงแรม 5ดาว (แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว 2คืน)
ราคาท่านละ 54,900 บาท
รับสมัคร 30 ท่าน

ติดต่อที่ :
Website : http://www.sookniyomtour.com/
Facebook : https://www.facebook.com/sookniyomtour

 

Leave a Reply