จิตสบาย กายสะอาด : Moment with IDOLs by SCB SME

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ และ คุณกิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์

ที่เข้ามาร่วมแบ่งปันแนวคิดแด่นักธุรกิจ SMEs
สร้างสมดุลย์ให้ชีวิต ประสบความสำเร็จและมีความสุขอย่างยั่งยืน
ณ.ที่พักสงฆ์ สวนทิพย์ ปากเกร็ด 18 มีนาคม 2013

Clip ที่ 1

Clip ที่ 2

Clip ที่ 3

Clip ที่ 4

Clip ที่ 5