ธรรมะ จาก อจ. วรภัทร์ เมื่อไปถ่ายรายการ Martial Warrior

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557  อาจารย์วรภัทร์ได้มีโอกาสไป ถ่ายรายการ Martial Warrior

อาจารย์ได้เมตตาแนะำนำนักรบในรายการ  ดังนี้ค่ะ

ข้าไปสอน Martial Warrior …… ก็ แนะนำ นักรบ มี หลายระดับ …
(๑) พวกบ้าพลัง เน้นแต่ จะสู้ๆๆๆๆ เหมือนเด็ก ที่จะ อวด เรียกร้องความสนใจ ฯลฯ
(๒) พวกจิตสงบ นิ่ง สมาธิดี ก้าวข้าม ความอยากอวดออกไปแล้ว อยู่กับปัจจุบัน จิตรวมเป็นหนึ่งกับท่าร่างและอาวุธ … เป็นยอดฝีมือ …. แต่ ก็โดน ท้ารบ ทุกวัน เช่น มูซาชิ ดวลดาบแทบทุกเดือน ….
(๓) เป็นทั้งพระ แพทย์ และ เพื่อน …. เป้าหมายการฝึก ก็เพื่อ ฝึกธรรมะ เข้าหาแก่นธรรม เพื่อละ วาง เลิก ธนู ดาบ อาวุธ หายไป …… ฝึกเพื่อ รักษาร่างกายทั้งตนเองและคนที่เข้ามาทำร้าย ไม่มีศัตรู มีแต่ “ต่อยตีเพื่อรู้ใจกัน “…… สู้ไปสอนธรรมไป สู้ไปแก้ไขโรคร้ายในใจคู่ต่อสู้ไป แก้ปมในใจคนอื่น …. ห่างหายไป งำประกาย ไม่อวด ไม่มีใครมาท้า ไม่เป็นเจ้าอาวาส แต่ กวาดลานวัด หาบน้ำ ทำครัว เฝ้าหอไตร ฯ
( ที่มา : หลวงจีน เหลี่ยวคง หลวงจีนทั้ง ๔ ฯลฯ ใน เรื่อง มังกรคู่สู้สิบทิศ )

3 พ คือ พระ แพทย์ เพื่อน   3 พ ใน ธนูโพชฌงค์ ….
1. พระ คือ ใจเป็นพระ พอเพียง พ้นทุกข์ พึ่งพาได้
2. แพทย์ คือ รักษากาย และ ใจ ได้
3.  เพื่อน คือ เป็น กัลยาณมิตร ชี้หนทางเข้านิพพาน พึ่งพาได้ ไม่ไหลไปตามกิเลส

ระดับ ๓ พ นี่แหละ เป็น ขั้นสูงสุด ของ Martial Warrior

ภาพบรรยากาศในการถ่ายทำค่ะ  หากมี Clip ออกมาเมื่อไหร่ ทางทีมงานจะ Update ให้อีกครั้งนะคะ

ทำสมาธิ

ทำสมาธิซางเซี่ย

ท่ายืน ซางเซี่ย

Martial Warrior_05 Martial Warrior_03

Martial Warrior_01