ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ธรรมะกับการทำงาน

อาจารย์ วรภัทร์ ภู่เจริญ
ไปอบรมพนักงาน DC  ล้อมวงคุยกัน

สุนทรียสนทนา (Dialog)

สุนทรียการสนทนา  ลองฟังกันดูนะคะ
อาจารย์ท่านอธิบายได้ง่าย และ เห็นชัดมากๆเลยค่ะ
ลองฟังแล้วลองปรับใช้ในชีวิตประจำวัน แล้วเป็นอย่างไรบ้างอย่าลืมมา Share กันนะคะ

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3