สติน้อย ทางเลือกน้อย สติมาก ทางเลือกมาก…

สติน้อย ทางเลือกน้อย สติมาก ทางเลือกมาก

คนเราถ้า ไม่ได้ฝึกสติมา เวลาที่ เจออุปสรรค เจอปัญหา เจอความคับข้องใจ
ก็มัก จะดึง “ความรู้ชุดเดิมๆ” ความเชื่อเดิมๆ ออกมาใช้
หรือ ที่ คนจีนเรียกว่า ซี้ปังเท้า (หัวสี่เหลี่ยม มาจาก “ไม่พลิกแพลง”)

เมื่อ ไม่พลิกแพลง ก็คือ ใช้ทางเลือกเดิมๆ เช่น ความรุนแรง
ทำคนอื่นเดือดร้อน เรียกร้องความสนใจแบบเดิมๆ
เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆ ส่งเสียงดัง ทำลายของ
พอโตขึ้น ก็ คิดแบบเดิมๆ ส่งเสียงดัง ทำลายข้าวของ
เมื่อ สติไม่ได้ฝึก ทางเลือกน้อย ความสังเกตุหายไป
เมื่อไม่สังเกต ก็ใช้ แนวทางเดิม หรือ แผ่นเสียงตกร่อง
วังวนเดิมๆ ไม่กล้ายอมรับ ไม่กล้าให้อภัย

คนที่ฝึกสติ มามาก ก็จะมี “ทางเลือก”(Choices) มากขึ้น
เพราะ เขา กล้าที่จะ คิดใหม่ เฉลียวใจ หามุมมองใหม่
เมื่อ เจอ อุปสรรค เจอ ปัญหา เจอความคับข้องใจ
ก็ ใช้ การสนทนาร่วม (Collective conversation) ก็ได้
ใช้ ปัญญาร่วม (Collective intelligent) กับ เพื่อนๆ ที่ดี

คนสติน้อย จะไม่ฟังใคร แพ้ไม่เป็น ทำเสียงดัง
ทำลายข้าวของ โวยวาย ฯลฯ ใช้ทางเลือกเดิม
ใช้ อุปนิสัยเดิมๆ ตั้งแต่เป็นเด็กๆ ก็ เรียกความสนใจแบบนี้

คนอ่อนแอ คนมีปม คนขลาด มักนิยม ชอบความรุนแรง
คนกลัวจะทำร้ายคนอื่นก่อนเสมอ

หากเราสังเกตสิ่งใด ได้ไม่สุด ไม่รอบ ไม่ครบ ไม่จบ ไม่ละเอียดพอ
เรา ก็มัก จะ “เลือกข้าง” เกิดตัว อคติ และ ลำเอียง

ขอให้พวกเรา ฝึก สังเกต ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ในขณะสังเกต จงห้อยแขวน หรือ ชะลอ การตัดสิน
จงห้อยแขวน หรือ อย่าด่วน พิพากษา
จง ดูๆๆๆๆๆๆ รู้ๆๆๆๆๆ รู้ใจตนเอง สงบหรือไม่สงบ

สุดสัปดาห์นี่แหละ สอนธรรมะเราชัด
ทำจิตว่างๆ จิตที่ว่าง ๆ จึงจะ รู้ว่า จิตไม่ว่าง
กายที่ผ่อนคลาย จึงจะรู้ว่า กายไม่ผ่อนคลายเป็นอย่างไร

จิตว่าง รู้ได้จาก กายที่ผ่อนคลาย
จิตไม่ว่าง กายไม่ผ่อนคลาย และ จะผลิตความคิดไม่ปกติออกมา

ถ้า จะคิด ก็จงคิดเมื่อจิต ปกติ
ถ้าจิตไม่ปกติ จะผลิต ความคิดแบบ มีอัตตา อคติ ลำเอียง

จง รู้ๆๆๆๆ โดยอย่าด่วนตีความเอง
อย่าด่วนตัดสิน อย่าด่วนเลือกข้าง