อาจารย์ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ นำสมาธิภาวนา (๒๕๕๘)

วันนี้เรามานั่งสมาธิ และสร้างตัวรู้ ปฏิบัติในชีวิตประจำวันกันค่ะ 🙂

คลิปเสียงอาจารย์ ในการนำสมาธิภาวนา ลองฟังกันค่ะ
หายใจเข้าสบาย หายใจออกสบาย 🙂

อานาปานสติ ” Sense Zen” อ. วรภัทร์ ภู่เจริญ เนเธอร์แลนด์

คอร์ส Sense Zen วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2015 เมือง Bergeijk เนเธอร์แลนด์ นำทีมจัดโดยคุณหนิง

ฝึกมากเข้าใจมาก สติคือสติ ฝึกจนเจอ ไม่ใช่อ่านเท่านั้น ลมหายใจ กายลม กายเนื้อดูลมปรารณทั้งตัว
ปฏิบัติธรรม..จิตว่าง ข้างในว่าง โล่ง โปร่งสบาย นิ่งเป็นสมาธิ ทำอะไรอย่าดูถูกตัวเองว่ายาก ทำไปเลย เวลาปฏิบัติไม่มี มีเวลาหายใจไหม..

ตอนที่ 1 

ตอนที่ 2 

Anapanasati practice (English) บรรยายภาคภาษาอังกฤษ กับ อจ.วรภัทร์ ภู่เจริญ

อาจารย์วรภัทร์ ภู่เจริญ ไปบรรยาย ฝึกอานาปานสติชาวดัตช์ ที่เนเธอร์แลนด์
เมื่อวันที่  1 พ.ค. 2558

อาจารย์พูดถึง การหายใจเข้า หายใจออก  และ การปฏิบัติแบบยืนเดิน 1 ชั่วโมง และ นั่ง 1 ชม
ลองฟังกันดูค่ะ

ตอนที่ 1 

ตอนที่ 2