ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ_ไซอิ๋ว บรรยายที่บริษัท DMG

งานแสดงธรรม จัดโดยบริษัท DMG วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2557
กล่าวบรรยายเรื่อง ไซอิ๋ว โดย อาจารย์ ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ