อาจารย์วรภัทร์ ภู่เจริญ บรรยายธรรมปฏิบัติ ณ สโมสร กรมแพทย์ทหารเรือ

ธรรมปฏิบัติ งานแสดงธรรม วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2555 ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้​า โดย อาจารย์ ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ