ดร วรภัทร์ ภู่เจริญ โบยบินสู่ความว่าง

งานแสดงธรรม จัดโดยบริษัท DMG วันอังคารที่ ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๗
กล่าวบรรยายเรื่อง โบยบินสู่ความว่าง  โดย อาจารย์ ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ