เที่ยงวันทันธรรม ตอน ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

เที่ยงวันทันธรรม ตอน ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ ที่มาบอกเล่าชีวิตที่พลิกผัน จากลูกชายคนเล็กที่เป็นจุดศูนย์กลางของบ้าน เอาแต่ใจ

แต่นิสัยและชีวิตเริ่มเปลียนไปทีละน้อย หลังจากได้จับหนังสือจิตวิทยาเล่มแรก ในห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่บอกเล่าถึงจุดเสียของการทำตัวเป็นน้องคนเล็กคือ ขาดความเป็นผู้นำ

และมาเปลี่ยนอีกครั้ง เมื่อได้พบกับครูบาอาจารย์หลวงพ่อที่ชี้แน­ะแนวทางการลงมือทำจริง ๆ จากเดิมที่เอาแต่อ่านทฤษฎี (ปริยัติสลับกับปฎิบัติ เพื่อให้เกิดปฏิเวธ)

การเปลี่ยนแปลงในครั้งที่ 3 เมื่อเริ่มอายุมากขึ้น เริ่มได้เรียนรู้เมตตาธรรม การถ่ายทอดสอนเมื่อผู้รับพร้อมจะรับ การเลี่ยงสอนแบบเผด็จการกับลูกของตน และเริ่มที่จะมองโลกในมุมมองต่างไปจากทุกค­รั้งที่เคยเป็น เมื่อได้ผสมผสานธรรมะในชีวิตและความคิดต่าง ๆ ของตนเอง