สิ้นคิด-กายคตาสติ : อาจารย์วรภัทร์ ภู่เจริญ

งานแสดงธรรม จัดโดยกลุ่มธรรมะรักษา วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557
ณ ห้องปิ่นเพชร สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาสมเด็จพระปิ่นเกล้​า ธรรมปฏิบัติเรื่อง สิ้นคิด-กายคตาสติ โดย อาจารย์ ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ