ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ : รักกันได้อีกนะ

อาจารย์พูดถึงความรัก  ส่วนใหญ่คนเรา รักแบบมีเงื่อนไข
สุดท้ายเราก็เป็นทุกข์ เพราะตัวเราเอง …

ลองฟัง Clip นี้ดูนะคะ 🙂