:: สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน ยุทธศาสตร์การทำงานด้วยจิตว่าง โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ::

บรรยายโดย ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

ตอน  ยุทธศาสตร์การทำงานด้วยจิตว่าง

ช่วงที่1

ช่วงที่ 2