ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ คำแนะนำ 12 ประการสำหรับชีวิตในโลกปัจจุบัน

การบรรยายพิเศษ ให้คำแนะนำ 12 ประการ  สำหรับชีวิตในโลกปัจจุบัน
สถานที่ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ปี 2556

ตอนที่ 1 

ตอนที่ 2