อาจารย์ ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ ธรรมบรรยายและปฏิบัติ มงคล 38

งานแสดงธรรม จัดโดยกลุ่มธรรมะรักษา
วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556 ณ ห้องปิ่นเพชร สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาสมเด็จพระปิ่นเกล้​า
โดย อาจารย์ ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ ธรรมปฏิบัติเรื่อง มงคล38