คำคม Woraphat Book (1)


02-learn_howtolearn

การเรียนรู้ คือ การทำให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่เป็นกุศลเป็นประโยชน์อย่างถาวร
หากพฤติกรรมไม่เปลี่ยนแปลงก็คือ….ไม่เรียนรู้ !

[จากหนังสือ Learn How to Learn ให้ความรักก่อนให้ความรู้]
Date : 19/03/2014

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

01-KPI_makeiteasy

” ปรับปรุงสันดาน สำคัญกว่าปรับ KPI “
[จากหนังสือ KPI ทำให้ง่ายๆ make it easy]
Date : 19/03/2014

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

03-body-sick

สติ คือ ตัวรู้เฉยๆ (ไม่ไปบังคับ) รู้กายของเราว่าเป็นอย่างไร อยู่ตรงไหน
ยกขึ้น หนัก เบา ร้อน หนาว รู้เวทนาว่าเป็นสุข เป็นทุกข์ หรือไม่เป็นอะไรทั้งนั้น
รู้จิตของตนว่าจิตเกิดหรือจิตสงบๆ จิตเกิดเป็นกุศลหรืออกุศล
รู้ธรรมว่าเป็นนิวรณ์ คือ ติดสุข แค้น เครียด กังวล ฟุ้งซ่าน เบื่อ เป็นต้น
[จากหนังสือ กายเจ็บใจอย่าเจ็บ]
Date : 19/03/2014

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

หนังสือ ธนู ศาสตร์แห่งเมตตาธรรม

ตัวการสำคัญที่ทำให้ จิตไม่สงบ จิตไม่ว่าง คือ ความคิด
“ลูกธนูที่แท้จริง คือ ความคิดจร เป้าหมายภายใน คือ จิตใจ
เราฝึกเพื่อ ไม่ให้ความคิดจรวิ่งโดนเป้าหมายภายในใจได้” 
[จากหนังสือ ธนู ศาสตร์แห่งเมตตาธรรม]
Date : 19/03/2014

ที่มา :  Woraphat book
Link Facebookhttp://www.facebook.com/pages/Woraphat book