:: สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน ปัญญาฐานกาย โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ::

บรรยายโดย ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

ตอน  ปัญญาฐานกาย

เมื่อเกิดสภาวะ” กายรู้กาย” ” จิตโล่ง”โปร่งสบาย จะเห็น ” ความคิดจร”
” ตัดทิ้งทันที” คือ  การทำวิปัสสนา

Clip ที่1

Clip ที่ 2