Yam vs Fruit Salad

การบริหาร ในยุคอุตสาหกรรม ทำให้เกิดแนวคิด ทุกอย่างต้องเหมือนกัน คิดแบบเดียวกัน แยกออกมาเป็นส่วนๆแล้วเจาะให้ลึกๆ … เป็นวิทยาศาสตร์ Newton

จนกระทั่ง มาในยุค ของ Bohm … ทำให้เกิดแนวคิดใหม่ เป็น New science เป็น Quantum physics… เริ่มมองว่า … การเข้าใจในความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ก็สำคัญพอๆ หรือ มากกว่า การเข้าใจเฉพาะส่วน

แพทย์ ยุคอุตสาหกรรม … จะมองไปที่โรค ที่แย่มากๆ คือ แพทย์จะลงลึก ไปเฉพาะโรคใดโรคหนึ่งที่ตนถนัด หรือ อาจจะคิดว่า ทำเงินได้ ( จริงหรือเปล่า ต้องให้สังคมเป็นคนบอก ผมมิบังอาจ)

จนไม่ได้ มอง ความสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆที่มีต่อกัน และ ต่อ วิทยาศาสตร์ที่มองไม่เห็น ที่ยังไม่เข้าใจ … ผลก็คือ คนไข้ ๑ คน มี แพทย์ 32 คนดูแล (ตามจำนวนอวัยวะ) แต่ ไม่มีแพทย์ที่ดูแล ทั้ง กาย ใจ และ ความคิด ตลอดจน บริบท ของคนไข้

วิศวกร และ นักธุรกิจ …. เมื่อขึ้นมาเป็นผู้บริิหาร เป็น CEO …. หลายท่าน มาแนว newtonian มอง แยกส่วน ระหว่าง คน และ เครื่องจักร … พวกเขามองเห็นเฉพาะที่สิ่งที่พวกเขาเข้าใจได้เท่านั้น อะไรที่ไม่เข้าใจ พวกเขาตัดทิ้งไป แทนที่จะศึกษาให้ลึก หรือ เอามาใช้ประโยชน์ … และสิ่งที่พวกเขาตัดทิ้งไป คือ เรื่อง จิตใจ …..

ความสัมพันธ์ ของ คนต่อคน คนต่อเครื่องจักร …. พวกเขามองไม่เห็น … ฺBlinded by their own minds

นักการศึกษา ครูอาจารย์ ฯลฯ พวกการศึกษาเชิงเดี่ยว —-> มองการศึกษาแบบเหมาโหล คิดให้ตรงกัน คิดต่าง คือ ต่อต้าน ……..ก็คือ พยายาม เอา นักศึกษาต่างๆ มีศักยภาพแตกต่างกัน มา กวนๆ ๆๆๆ ออกมาเป็น แยม (yam) … ถ้าเป็นเกษตร ก็คือ เกษตรเชิงเดี่ยว … เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลง อันตรายมากๆหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

ในขณะที่ วิทยาศาสตร์ใหม่ มองไปที่ ความสัมพันธ์ระหว่างคนต่อคน คนต่อบริบท คนต่อชุมชน ฯลฯ เอาศักยภาพแตกต่างกัน มาผสมๆ กัน แบบ สลัด (Salad) …. ลดความเสี่ยง ลดอันตรายต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นแบบเกษตรผสมผสาน

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ เผยแพร่เมื่อ 14 มกราคม 2009

พิชิตไปทำไม

บทความของอาจารย์ วรภัทร์ ภู่เจริญ
จากหนังสือ Secret ปี 2556

พิชิตบอกเขาสูงสุดได้แล้ว  ยังไงต่อ ?
เรามัวแต่จะไปพิชิตสิ่งที่ใหญ่โต ห่างไกลตัวเรา
เอาชีวิตเข้าไปเสี่ยง เปลืองเงินทอง ทรัพย์สินมากมาย
ญาติพี่น้องอกสั่นขวัญหาย กลัวจะไปตกเขาตาย
ทั้งๆที่เรื่่องใกล้ตัวก็มีให้พิชิต

พิชิตไปทำไม
พิชิตไปทำไม, วิริยะ, ศรัทธา, ปัญญา

 

พิชิตไปทำไม
พิชิตไปทำไม, วิริยะ, ศรัทธา, ปัญญา
 ที่มา : หนังสือ Secret ปี 2556 
บทความของอาจารย์ วรภัทร์ ภู่เจริญ 

 

พรหมวิหาร 4 จริงหรือเปล่า ? (1)

บทความของอาจารย์ วรภัทร์ ภู่เจริญ
จากหนังสือ Secret ปี 2556 

ไม่น่าเชื่อนะครับ …
ถ้าผมจะบอกว่า เรื่อง พรหมวิหาร 4 ที่เราหลายคนเคยอ่านและเข้าใจกันนั้นค่อนข้างผิด
จากที่ปรากฏอยู่ในพระสูตรเยอะเลย

พรหมวิหาร 4 คือ อะไร ?

พรหทวิหาร 4

พรหมวิหาร4, บทความอาจารย์วรภัทร์ ภู่เจริญ

พรหมวิหาร 4, โพชณงค์ 7

พรหมวิหาร4,เมตตา, กรุณา, มุทิตา, อุเบกขา, บทความอาจารย์วรภัทร์ ภู่เจริญ

ที่มา : หนังสือ Secret ปี 2556 
บทความของอาจารย์ วรภัทร์ ภู่เจริญ 

พรหมวิหาร 4 จริงหรือเปล่า ? (จบ)

บทความของอาจารย์ วรภัทร์ ภู่เจริญ
จากหนังสือ Secret ปี 2556 

จากบทความที่แล้ว อาจารย์ได้เล่าเรื่องจากพระไตรปิฎก เกี่ยวกับพรหมวิหาร4
ซึ่งพระพุทธเจ้า ทรงชี้แจงธรรมไว้ว่า …
” การเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์
(โพชฌงค์ 7 คือ ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ ประกอด้วย สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ
ปิติ ปัสสัทธิ สมาธิ และ อุเบกขา) สุดท้ายได้เข้าสู่นิพพาน หากผู้ใดยังแทงไม่ตลอดถึง
โพชฌงค์7 นี้ ก็ย่อมไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจเรื่อง พรหมวิหาร 4 ได้อย่างแท้จริง ”

บทความนี้ อาจารย์เลยมาเล่าต่อว่า โพชฌงค์7 เป็นหลักธรรมนำไปสู่พรหมวิหารที่แท้จริงได้อย่างไร
The Way To Nibbana ได้ด้วยนะ

โพชฌงค์7, สติ, ธัมมวิจัย, วิริยะ, ปิติ, ปัสสัทธิ, สมาธิ, อุเบกขา
โพชฌงค์7, สติ, ธัมมวิจัย, วิริยะ, ปิติ, ปัสสัทธิ, สมาธิ, อุเบกขา, บทความอาจารย์วรภัทร์ ภู่เจริญ

โพชฌงค์7, สติ, ธัมมวิจัย, วิริยะ, ปิติ, ปัสสัทธิ, สมาธิ, อุเบกขา

พรหมวิหาร4,โพชฌงค์7, สติ, ธัมมวิจัย, วิริยะ, ปิติ, ปัสสัทธิ, สมาธิ, อุเบกขา, บทความอาจารย์วรภัทร์ ภู่เจริญ

ที่มา : หนังสือ Secret ปี 2556 
บทความของอาจารย์ วรภัทร์ ภู่เจริญ 

ไร้ธนู ไร้ใจ

บทความของอาจารย์ วรภัทร์ ภู่เจริญ
จากหนังสือ Secret ปี 2556 

อาจารย์เล่าถึงประวัติที่มาของธนูจากหนังสือ Zen bow, Zen Arrow ของ John Stevens แบบย่อๆ
อาจารย์กล่าวถึงนิทาน ที่เล่าให้ฟัง ว่าเรียนรู้อะไร และ เราประยุกต์กับชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้าง
คนโบราณมีกิจกรรมมากมายที่ใช้ฝึกสติได้ เช่น เหงาไม้ไผ่ เดินบนสะพานไม้ ตำน้ำพริก  ฯลฯ
ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ เปิดโอกาสสร้าง “ตัวรู้”

Archery, ธนูไร้ใจ

The Secret, ไร้ธนูไร้ใจ, Archery

 

Archery, ธนูไร้ใจ

Archery, ธนูไทย, ไร้ธนูไร้ใจ, อาจารย์วรภัทร์

ที่มา : หนังสือ Secret ปี 2556 
บทความของอาจารย์ วรภัทร์ ภู่เจริญ 

 

ห้อยแขวนคำพิพากษา

ท่านผู้อ่านที่เคารพ  เคยลองสังเกตดูไหมว่า
คนในสังคมนี้มีลักษณะนิสัยการตอบโต้ ตอบกลับ ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ
ที่เข้ามากระทบ อย่างเร่งรีบ ว่องไว จนบ่อยครั้งเกิดการทะเลาะวิวาท หย่าร้่าง คาใจ เคืองใจ
สร้างปัญหาค่อเนื่องตามมาอีกมากมาย

สิ้นคิด, อย่าด่วนตัดสิน
สิ้นคิด, อย่าด่วนตัดสิน

 

สิ้นคิด, ห้อยแวนคำพิพากษา
สิ้นคิด, ห้อยแขวนคำพิพากษา

ที่มา : หนังสือ Secret ปี 2556 
บทความของอาจารย์ วรภัทร์ ภู่เจริญ