ชีวิตสิ้นคิด กับ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

คลิปรายการ น้ำครึ่งแก้ว

น้ำครึ่งแก้วสัปดาห์นี้พบกับ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
ตอนชีวิตสิ้นคิด …มาเรียนรู้ทักษะชีวิตเชิงบวก (Positive Life Skills)
เพื่อชีวิตที่มีความสุขและมีความหมายผ่านม­ุมมองของแขกรับเชิญอาจารย์  ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ
เผยแพร่เมื่อ 2 ต.ค. 2013

อจ.วรภัทร

รายการน้ำครึ่งแก้ว

ในคลิปพูดถึงการสิ้นคิด นั้นคือ ให้คิดตอนที่เราโล่งๆ ว่างๆ ค่ะ