ดร วรภัทร์ ภู่เจริญ นิพพานอยู่ที่ใจ Full

อาจารย์ไปบรรยายธรรม ที่ บริษัท ดีเอ็มจี  เมื่อ ต้นปี 2557