สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ช่วง แค่รู้ … ก็ตื่น กับ อาจารย์ วรภัทร์ ภู่เจริญ ออกอากาศวันที่ 15 มกราคม 2558

ช่วงที่ 1 :  ทฤษฏีสิ้นคิด  โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

ช่วงที่ 2 :  นำปฏิบัติธรรม โดย อจ. วรภัทร์ ภู่เจริญ