ดร วรภัทร์ ภู่เจริญ ธรรมกับธรรมชาติ

อจ.วรภัทร์ ภู่เจริญ

อาจารย์บรรยาย ที่ บริษัท ดีเอ็มจี  เมื่อวันที่  31 ต.ค. 2012
เรื่อง   ธรรมกับธรรมชาติ

อาจารย์พูดถึง เรื่อง กายรู้กาย และ วิธีการการปฏิบัติ โดยเปรียบกับลายเซ็นต์ของอาจารย์
ลองคลิกฟังกันนะคะ 🙂