วิธียิงธนูโพชฌงค์ (Bojjhanga Archery)

มาแล้วค่ะ  วิธีการยิงธนูโพชฌงค์
จาก คอร์ส Sense Zen วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2015 เมือง Bergeijk เนเธอร์แลนด์
ขอขอบคุณ คุณหนิง ที่ดูแลจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ และ เผยแพร่ นะคะ

ติดตาม ชมรมธนูโพชฌงค์ Bojjhanga Archery Club ได้ที่
https://facebook.com/bojjhangaarcheryclub
https://bojjhangaarchery.com

 

 

สยามสัปปายะ : ตอน ยิงธนูดูจิต กับ อาจารย์ วรภัทร์ ภู่เจริญ

อาจารย์ วรภัทร์ ภู่เจริญ  .. ได้เมตตาให้คำอธิบายคลิปนี้ บน Facebook ว่า

” ธนูโพชฌงค์ เดิม ใช้ชื่อว่า ธนูไตรสิกขา …. เป็นการใช้ ธนู เพื่อ ฝึกสติ ..ไม่ใช่กีฬายิงธนู … ไม่ใช่ธนู เพื่อความแม่นยำ ไม่ใช่ เพื่อแข่งขัน … ”
วันที่ ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗

หากต้องการติดตามข่าวสารการยิงธนูเพื่อฝึกสติ ได้ที่
– Facebook ห้องศรธรรมะ ::
https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/groups/410414022367495/
หรือ
– Facebook  แฟนเพจชมรมธนูโพชฌงค์ Bojjhanga Archery Club ::
   https://facebook.com/bojjhangaarcheryclub