สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน คิดนอกกรอบ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

การคิดนอกกรอบ  ต้องสร้างสรรค์  ต้องเป็น กุศล
(กุศล คือ  ความสวยงามทางจิตใจ )
คิดนอกกรอบ ต้องแม่นในกรอบตัวเองแล้ว แล้วขยายกรอบออก
คิดนอกกรอบ ถ้าทำผิด แล้วก็ทำใหม่

ลองฟังแล้วเรียนรู้ อะไร ลองมาแชร์กันนะคะ

ตอนที่ 1 

ตอนที่ 2

ออกรายการสุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู
ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558