ฝึกสังเกต ก็คือ ฝึกสติ

ลอง นั่งสมาธิ ปิดตา แล้ว สังเกต ๆ(Observe)
ลมหายใจที่เราสูดเข้าออก
โดย ไม่ต้องตีความ ไม่ต้องใช้ตรรกะ(Logic)
ไม่ต้องคิดไปในอนาคตและอดีต ปัจจุบันคือ สังเกตๆๆ
นี่แหละ คือ สังเกต ๆๆๆๆๆ

booth_02_book-sense (1)
เราจะสังเกต เห็น การทำงานของความคิดและจิต จิตและกาย ได้ชัดเจนขึ้น เช่น
จิตผิดปกติ เราจะมีความคิดเป็นยังไง
ความคิดจร (ไม่ตั้งใจคิด) แวบ เข้ามาโจมตีเรา พาเราเขว เฉไฉ ออกไปได้อย่างไร
การดูจิต ที่แท้จริง คือ การรู้เท่าทันจิต ด้วยการ sensing & feeling ไม่ใช้ การ thinking

Credit : อจ. วรภัทร์ ภู่เจริญ