Woraphat in the Netherlands

สรุป คลิป VDO ที่ The Netherland ….. วัดพุทธาราม เมืองวาวไวจ์

ตอนที่ 1
วันแรกช่วงค่ำ อารัมภบท แนะนำตัว และกล่าวอธิษฐานบารมี
“โสเหร่กับวรภัทร์” วันที่ 2-4 พ.ค. 2014 โดยกังหันธรรม ณ วัดพุทธาราม วาลไวก์”


ตอนที่ 2

วันที่สอง (3 พ.ค.) ช่วงเช้า ฝึกลมหายใจ วิธีจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น การถ่ายรูปสัจธรรม
“โสเหร่กับวรภัทร์” วันที่ 2-4 พ.ค. 2014 โดยกังหันธรรม ณ วัดพุทธาราม วาลไวก์”


ตอนที่ 3
เสาร์ค่ำ ตอนที่ 2/2 “โสเหร่กับวรภัทร์” วันที่ 2-4 พ.ค. 2014 โดยกังหันธรรม ณ วัดพุทธาราม วาลไวก์


ตอนที่ 4

เสาร์ค่ำ ตอนที่ 2/2 “โสเหร่กับวรภัทร์” วันที่ 2-4 พ.ค. 2014 โดยกังหันธรรม ณ วัดพุทธาราม วาลไวก์

ตอนที่ 5 
ฝึกท่ารักษาเข่าก่อนนั่งสมาธิ นั่งสมาธิ ฟังคำสอนธรรมะ
วันสุดท้ายช่วงเช้า โสเหร่กับวรภัทร์ พ.ค. วัดพุทธาราม เนเธอร์แลรด์ โดยกังหันธรรม

ตอนที่ 6 

———————————————————–

วิธีนั่งสมาธิ – อ. วรภัทร์ ภู่เจริญ เนเธอร์แลนด์

เช้าวันสุดท้าย (4 พ.ค.) อาจารย์เมตตาสอนนั่งสมาธิ

———————————————————–

จัดดอกไม้ – อ. วรภัทร์ ภู่เจริญ ที่เนเธอร์แลนด์

กิจกรรมในสวนสาธารณะ จัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น

————————————————————

เสียงหัวเราะ อ. วรภัทร์ ภู่เจริญ

..แค่สุภาพไม่สุภาพ คุณติดยึดก็ไม่ผ่านแล้ว เก็บสาระไม่เป็น ปัญญาไม่พอ ใจไม่กว้างพอ..หากเราจิตเบิกบาน ส่งง่าย ประคองง่าย..
วันแรก “โสเหร่กับวรภัทร์” ณ วัดพุทธาราม เนเธอร์แลนด์ 2-4 พ.ค. จัดโดยกังหันธรรม

————————————————————

ฝึกเขียน ฝอ (พระพุทธเจ้า) อ. วรภัทร์ ภู่เจริญ

การเขียนด้วยพู่กันจีนจำต้องมีสมาธิ เพียรวิริยะ
“โสเหร่กับวรภัทร์” วันที่ 2-4 พ.ค. 2014 โดยกังหันธรรม ณ วัดพุทธาราม วาลไวก์

————————————————————

ดูคลิปอื่นๆเพิ่มเติม : https://www.youtube.com/user/SuwannaphoomShow/videos