ณ.ไร่ไพรพนา 26-27 ม.ค. 56.

พ่อพิชัยและพี่โชติเริ่มผ่าไม้ไผ่

Dragon's EYE Shooting... ขณะนี้เวลา 23.30 น. คุณหมอ เป็น Bow Maker อีกท่าน 1.2.3. Shooooooooot! Coaching... วิชาเก็บลูก ถ้าหาไม่เจอ ให้มองกลับมาที่จุดยิง ชุมนุมชาวยุทธ์ เหล่าจอมยุทธ์ไล่ล่าเป้าบิน