Our Book List

New Release ++

 ::  เรียนเซนด้วยศิลปะ :: 
เรียนเซนด้วยศิลปะ
——–
ไม่มีวางจำหน่าย ตามร้านหนังสือทั่วไปไม่มีการเปิดตัวนะคะ
ท่านใดสนใจ สามารถสั่งซื้อโดยตรง จากบ.อริยชน จำกัด
ติดต่อคุณแอน
E mail : wasana3620@gmail.com
Facebookhttps://www.facebook.com/pages/Woraphat-book
โทรสาร
 02-7167275-6
มือถือ  : 086-385-1748
——–

คำแนะนำจาก อาจารย์วรภัทร์ ภู่เจริญ

สองเล่มนี้ ใช้คู่กัน เล่มแรก สัมผัสแห่งเซน เป็นการปูพื้นฐานเซน แนวคิด การฝึก ฯลฯ ใช้สอนใน หลักสูตร Sense Zen  เล่มสอง คือ เรียนเซนด้วยศิลปะ เป็นตำราใช้ ในหลักสูตร Aesthetic of Zen เป็นขั้นสูง (advanced)เชิงประยุกต์ ปฏิบัติ ในกิจกรรม ประจำวัน สามารถฝึกสติได้
คู่มือ Sense Zen

credit :  อาจารย์ วรภัทร์ ภู่เจริญ

————

รายการหนังสือเขียนโดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

1.หนังสือ คิดอย่างเป็นระบบและเทคนิคการแก้ปัญหา
        หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับเป็นเอกสารอ้างอิง หยิบใช้ได้หลายครั้งหลายรอบ หยิบได้ทุกครั้งที่มีปัญหาหรือต้องการความคิดใหม่ๆ สินค้าใหม่ๆ เพราะในเล่มประกอบไปด้วย เทคนิค แนวทางการคิดแบบต่างๆ มากมายกว่า 100 วิธี ในยามที่ท่านต้องการคิดนอกกรอบ เทคนิคพวกนี้ช่วยให้จินตนาการของท่านบรรเจิด การคิดอย่างเป็นระบบจะช่วยให้ท่านลดปัญหาในองค์กรและชีวิตประจำวัน จะช่วยให้ท่านลดต้นทุน เพิ่มกำไรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ท่านมีชีวิตที่มีความสุข อย่างยั่งยืน

2.   หนังสือ บริหารงาน..บริหารใจ
        นอกจากท่านจะรู้จักการบริหารงานแล้วการบริหารใจก็ถือได้ว่า เป็นส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก  ที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จ ในการบริหารอย่างแท้จริง  หนังสือเล่มนี้ช่วยท่านได้  แล้วท่านจะพบว่า ไม่ใช่เรื่องยากท่านจะบริหาร 2 เรื่องในเวลาเดียวกัน

3.   หนังสือ นี่ไง..หนังสือธรรมะง่ายๆ สไตล์นักบริหาร
       หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับนักบริหารทุกท่าน ที่สนใจธรรมะ เป็นการอธิบาย ที่ทำให้ท่านผู้อ่านสามารถ เข้าใจได้ง่าย แบ่งออกเป็น 4 ภาค คือ 1. ถกกันให้หายสงสัย 2.ถอดรหัสธรรม 3. ธรรมะสบายๆ 4.จุดประกายธรรม

4.   หนังสือ องค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารความรู้ เล่ม 1

หากท่านเป็นผู้บริหารที่ต้องการพลิกโฉมการบริหาร ซึ่งเห็นความสำคัญของ “ความรู้ที่จะใช้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน” โดยเน้นการทำงานอย่างมีความสุข เพื่อให้องค์กรของท่านเป็นอมตะ

5.  หนังสือ เจาะลึกองค์กรเรียนรู้ และการบริหารความรู้เล่ม2
      เล่ม2นี้ เพิ่มเติมเทคนิคลูกเล่น ตัวอย่างมากมาย ในส่วนที่มีการเอาไปทำจริงเป็นแบบคู่มือภาคสนาม (Fieldbook) อ่านเพื่อต่อยอด จุดประกายและเข้าที่ใจไม่ใช่เข้าที่สมอง โดยสอดแทรกการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแนวจิตดูจิตไว้เรื่อง เมื่ออ่านไปแล้วธรรมจะซึมเข้าผู้อ่านไปเองโดยอัตโนมัติ

6.  หนังสือ การบริหารวิถีพุทธ (ทฤษฎีการบริหารสมัยใหม่)”  เล่ม1
      ซึ่งจะว่าไปแล้วหลักการบริหารแบบตะวันตก มีอยู่ในพระไตรปิฎก ทั้งสิ้น เพียงแต่ว่าพอเป็นนักวิชาการต่างชาติใช้ศัพท์เท่ห์ๆ ก็เลยออกมาดูดี เป็นวิชาการ โดยหารู้ไม่ว่า ในพระไตรปิฎกมีหลักการบริหารมากมาย เป็นหลักการบริหารซึ่งไม่มีวันล้าสมัย หนังสือเล่มนี้ อ้างอิงหลักธรรมคำสอนที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร รวมทั้งการบริหารอื่นๆ ด้วย

7. หนังสือ การบริหารคุณภาพแบบองค์รวม (TQM)” เล่ม2
       เล่มนี้จะเน้นการบูรณาการ (Integrate) การบริหารแบบ TQM/ISO และพุทธวิธีในการบริหารประยุกต์เข้าด้วยกัน

8.หนังสือ “KPI ทำให้ง่ายๆ

หนังสือเล่มนี้เป็นการพูดถึง บรรยากาศต่างๆ ในการทำ KPI  การเสนอยุทธศาสตร์ ต่างๆ ลูกเล่น หรือกิจกรรมสอดแทรก ในการทำ KPI ให้สนุกมากขึ้น ไม่ตึงเครียด  มีตัวอย่างอีกมากมาย  ทั้งภาคเอกชน  และราชการ

9
.หนังสือ ให้ความรักก่อนให้ความรู้
      หนังสือเล่มนี้ผู้แต่งแบ่งการบริหารออกเป็น สองด้าน คือด้านแข็งและอ่อนการผสมผสานจนลงตัวออกมาเป็นศิลปะรูปแบบใหม่

10.หนังสือ คำภีร์ผู้นำ
หนังสือเล่มนี้เป็นการนำเอาความสามารถภายใน หรือภาวะความเป็นผู้นำออกมา เรียนรู้ที่จะปกครองตนเองเพื่อการเชื่อมโยงถึงคนอื่น จะอยู่รอด อยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย ได้อย่างไร

11.หนังสือ “HRD3.0 พัฒนาคน พัฒนาใจ เติมหัวใจให้องค์กร
หนังสือเล่มนี้เป็นการเรียนรู้แบบใหม่ที่ผู้บริหาร ส่วนงานการบริหารบุคลากรในองค์กร ควรรู้เทคนิค วิธีการ กระบวนการต่างๆ ในการช่วยนำเอาความรู้นี้ไปต่อยอด ไปแทรก ในกิจกรรมต่างๆขององค์กร หนังสือ HRD3.0 เป็นการยกระดับจิตใจบุคลากรทุกคน และการทำงานยกระดับองค์กรให้เชื่อมโยงกับ สิ่งแวดล้อม และสังคมโลกอย่างมีความหมาย

12. หนังสือ จากนาซ่าสู่รากหญ้า จากรากหญ้าสู่นาซ่า
อยากให้ผู้อ่าน ได้ศึกษาความเป็นไปได้ ระหว่างคนในสังคมเมือง กับสังคมต่างจังหวัด ดังวลีเด็ดของอจ.วรภัทร์ “ อย่ารอให้แก่ แล้วค่อยคิดหนี ออกจากระบบไก่ในฟาร์ม”  ในเล่มยังอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระ อีกมากมาย

13 หนังสือ บริการคืองานที่ใจรัก  
บริการ เป็นสิ่งที่เราทุกคนทำกันอยู่ทุกวันอยู่แล้ว แต่บริการ ด้วยใจ จะมีเทคนิควิธีการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ตนเอง ได้เปิดใจเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร ทางกาย ทางใจ หนังสือเล่มนี้เมื่ออ่านจบ คุณจะรักคนอื่นเท่าๆ กับรักตัวเอง

14. หนังสือ “ ศิษย์สี่ทัศน์” (ไม่มีวางขายทั่วไป)
เป็นหนังสือที่ค้นหาตัวเอง ที่ กระชับทันสมัยที่เชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลง การเข้าใจ การเปิดโอกาส ให้แต่ละมุมมองของแต่ละตน เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรร  จนนำไปสู่การเจริญสติปัญญาทางศาสนาแต่ละศาสนาได้อย่างไรเพื่อเกิด ความสุขที่แท้จริงในชีวิต

15 .หนังสือ “ ดำเนินชีวิตวิถีเซ็น ” (ไม่มีวางขายทั่วไป)
 เป็นความตั้งใจของผู้เขียน อยากให้ทุกคน เห็นสัจธรรมของชีวิต ว่า โลกใบนี้เขามีอะไรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ทำไมมนุษย์ไม่ยอมเปลี่ยน

16.   หนังสือ “ ธนู ศาสตร์แห่งเมตตาธรรม” (ไม่มีวางขายทั่วไป)
 ธนูเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ช่วยในการ เรียนรู้ร่างกายมากขึ้น รู้ผ่อนคลาย รู้นิ่ง รู้เจ็บรู้ปวด และยังเป็นการสร้างสมาธิโดยไม่รู้ตัว ไม่เน้นแข่งขัน แต่เน้นที่เอาสมาธิมาทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร

17. หนังสือ “คู่มือธนูโพชฌงค์ “ (ไม่มีวางขายทั่วไป)
เป็นหนังสือคู่มือสำหรับผู้ที่สนใจยิงธนูโพชฌงค์  ว่า ธนูมาใช้เป็นเครื่องมือสอนธรรม  ฝึกสติ  และ  เจริญโพชฌงค์ 7 ประการนี้ได้อย่างไร

18.  แกะเปลือกโลก ปอกเปลือกตัวตน
 เป็นการรวบรวมธรรมะรอบตัวที่ ท่านได้บันทึกไว้ในเฟซบุ๊กเรื่องราวอันหลากหลายทั้งที่เป็นคำสอนจากพระอาจารย์ที่ดร.วรภัทร์เคารพและทั้งที่ถ่ายทอดออกมาจากสิ่งที่พบในชีวิตประจำวันเสมือน ‘ไดอารี่ส่วนตัว’โดยใช้ภาษาธรรมดาแต่วิเคราะห์อย่างแยบคาย แบ่งออกเป็น ๓ หมวด ได้แก่ ฝึก คิด วิเคราะห์เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย และสามารถหลุดพ้นจากตัวตนได้ไม่ยากอีกทั้งเข้าถึง ‘เพชรเม็ดงาม’ซึ่งเป็นปัญญาซ่อนอยู่ในกายและใจทุกคน

19.  สัมผัสแห่งเซน (ไม่มีวางขายทั่วไป)
เป็นการปูพื้นฐานเซน แนวคิด การฝึก ฯลฯ ใช้สอนใน หลักสูตร Sense Zen

20.  เรียนเซนด้วยศิลปะ (ไม่มีวางขายทั่วไป)
เป็นตำราใช้ ในหลักสูตร Aesthetic of Zen เป็นขั้นสูง (advanced)เชิงประยุกต์ ปฏิบัติ ในกิจกรรม ประจำวัน สามารถฝึกสติได้

——
วิธีการสั่งซื้อ
โอนเงิน ตามราคาหนังสือ +ค่าจัดส่ง
ธ.กรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี บริษัท อริยชน จำกัด เลขที่ 041-1-32372-5

ค่าจัดส่ง ไปรษณีย์ไทย ส่ง EMS
1-9 เล่ม ค่าจัดส่ง 50 บ.
10-49 เล่ม ค่าจัดส่งครั้งละ 100 บ.
50 เล่มขึ้นไป ส่งฟรี

เสร็จแล้วขอความกรุณา ส่งชื่อที่อยู่ ทางบริษัท จะจัดส่งหนังสือให้ทางไปรษณีย์
หรือ ส่งe-mail wasana3620@gmail.com
ติดต่อ คุณแอน โทร 02-7167275-6มือถือ 086-385-1748

ติดตามผลงานหนังสือของอาจารย์ ได้ที่นี่
บริษัท อริยชน : https://www.facebook.com/pages/Woraphat-book
—–

ศิษย์สี่ทัศน์   1014262_195753353913124_1497813564_n   1016618_195298827291910_1068683296_n    1013685_195753277246465_1870990755_n

1010735_195753297246463_1714126205_n   1017611_195752937246499_34428422_n      1004566_195753243913135_57470783_n1000897_195752977246495_1011499062_n

1004571_195753193913140_1918456847_n   1005583_195752910579835_1163303827_n   998967_228263500662109_1642901598_n    996184_195753093913150_263785668_n

983947_195753390579787_1901767705_n   602367_195753067246486_2051750719_n   6481_195753143913145_682590662_n   5585_195753023913157_646156019_n

578679_231117400376719_1351125016_n   1173854_226063327548793_487711004_n   1378467_231117113710081_679755774_n   1383185_232587653563027_622705987_n

1378398_234240396731086_490820190_n   1017611_195752937246499_34428422_n

1413780471

cover_ธนูโพชฌงค์

booth_02_book-sense (1)

Leave a Reply