Learn How To Learn – 10/61

Learn how to Learn

รู้ไหม ว่าทำไมเราเรียนไม่เก่ง

อยากรู้ตนเอง ถนัดเรียนรู้แบบไหน ไม่ว่า การฟัง การดู การลงมือทำ ค้นหาตนเองได้ในหลักสูตร Learn how to Learn

ศึกษากระบวนการเรียนรู้ของตนเองและผู้อื่น เพื่อออกเเบบการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เป็นการเรียนรู้สมัยใหม่

เนื้อหาการสอน
1. VAK Practicing สอนการค้นหารูปแบบการเรียนรู้ของเอง เพื่อเสริมจุดแข็ง และช่วยกำจัดจุดอ่อนได้

2. Who are you? เรียนรู้ลักษณะนิสัยเชิงลึกของตนเองผ่านสัตว์ 4 ทัศน์ เพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่น

3. Nonaka : เปิดวงจรการเรียนรู้แนวใหม่แบบศาสตร์ญี่ปุ่น ที่ช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์

ระยะเวลา
เรียน 4 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดีที่ 4, 11, 18, 25 ตุลาคม 2561
เวลาเรียน 19:30 – 21:30 น.

สถานที่
โพรงกระต่าย อาคาร Somerset ตึก C
เอกมัย ซ.2 ชั้น 4

ดูรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่ Link. ค่ะ
https://goo.gl/forms/YXRmICUgO4BDsbxa2