คำคม Woraphat Book (3)

กระสุน คือ ความคิดต่าง


” กระสุน คือ ความคิดต่าง

เช่น แบ่งฝ่าย อคติ ลำเอียง ตั้งแง่
รังเกียจ โกรธ โลภ หลง ฯลฯ
เมื่อมีสติ … เราจะจับความคิดที่ยิงใส่เราได้ทัน

———————————————————————–

Date 28/07/2014