คำคม Woraphat Book (2)

thebuddhaway-book

thebuddhaway-book

“ขาดเงินได้ แต่อย่าขาดสติ”
[จากหนังสือ การบริหาร วิถีพุทธ The buddha Way of Management]
Date 20/03/2014

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sensezen_04

“ธรรมะทุกอย่าง มุ่งลงสู่ใจ”
[ดร.วรภัทร ภู่เจริญ Sense Zen 4 The Bower]
Date 20/03/2014

ที่มา :  Woraphat book

Link Facebook : http://www.facebook.com/pages/Woraphat book