FB Live – 14/11/61 โค้ชกันวันละคำ EP 23 หัวข้อ รู้ได้อย่างไรเมื่อไรควรถามเมื่อไรควรบอก

โค้ชกันวันละคำ กับโค้ชเทอดทูน EP.23 หัวข้อ รู้ได้อย่างไรเมื่อไรควรถามเมื่อไรควรบอก

When to “Ask” and whtn to “Tell”.

โค้ชกันวันละคำ กับโค้ชเทอดทูน EP.23 หัวข้อ รู้ได้อย่างไรเมื่อไรควรถามเมื่อไรควรบอก

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2018