FB Live – 24/04/19 โค้ชกันวันละคำ EP.36 Visualization

โค้ชกันวันละคำ EP.36 Visualization พัก #avenger มาสร้างภาพกัน #major


https://www.facebook.com/woraphatFC/videos/2303951489894047/

(ต่อ)โค้ชกันวันละคำ EP.36 Visualization พัก #avenger มาสร้างภาพกัน #major

(ต่อ) โค้ชกันวันละคำ EP.36 Visualization พัก #avenger มาสร้างภาพกัน #major

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ วันพุธที่ 24 เมษายน 2019