FB Live – 23/03/2561

วันนี้วันศุกร์ สนทนาวิปัสสนากับท่านขุนวรภัทร์ วิจิตรวาจากับเหล่าลูกศิษย์

วันนี้วันศุกร์ สนทนาวิปัสสนากับท่านขุนวรภัทร์ วิจิตรวาจากับเหล่าลูกศิษย์

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2018