FB Live – 22/08/61

โค้ชกันวันละคำ 22/8/61 :
Fix mindset vs Growth mindset
“กรอบความคิดแบบตายตัว” และ “กรอบความคิดแบบเติบโต”

โค้ชกันวันละคำ 22/8/61 : Fix mindset vs Growth mindset

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2018