FB Live – 07/12/18 ศุกร์หรรษา ว่าด้วย OKR

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2661

OKR – Objectives and Key Results

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 หัวข้อ OKR

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2018