FB Live – 06/6/2561

โค้ชกันวันละคำ 6/6/61 :
การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข
Unconditional Positive Regard

โค้ชกันวันละคำ

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2018