FB Live – 03/10/61 โค้ชกันวันละคำ ครั้งที่ 20 : Power of not knowing

โค้ชกันวันละคำ: 03/10/61
Power of not knowing
พลังแห่งการไม่รู้

โค้ชกันวันละคำ ครั้งที่ 20 พลังแห่งความไม่รู้กับ โค้ชเทอดทูน ไทศรีวิชัย

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2018