FB Live – 03/08/61

วันสุขแสนสบาย/ชุมชนเข้มแข็งในญี่ปุ่น/ฆ่าตัวตาย ป่าเชิงเขาฟูจิ/. อาโอกิ กาฮาระ. AokiGahara/ การแผ่เมตตา

วันสุขแสนสบาย/ชุมชนเข้มแข็งในญี่ปุ่น/ฆ่าตัวตาย ป่าเชิงเขาฟูจิ/. อาโอกิ กาฮาระ. AokiGahara/ การแผ่เมตตา

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2018